Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud
Protsent näitab ilma eri- ja kutsehariduseta 25– 64-aastaste täiskasvanute osa kogu elanike arvus.
2018: 27,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Haridus
Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud
Protsent näitab ilma eri- ja kutsehariduseta 25– 64-aastaste täiskasvanute osa kogu elanike arvus.
2018: 27,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt