Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Noorte töötuse määr
Protsent näitab, kui palju on töötuid 15–24-aastaste hulgas.
2019: 11,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Haridus
Noorte töötuse määr
Protsent näitab, kui palju on töötuid 15–24-aastaste hulgas.
2019: 11,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt