Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heide kauplemissüsteemi välistest sektoritest
Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus kauplemissüsteemi (ETS) välistest sektoritest aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2018: 6,34 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heide kauplemissüsteemi välistest sektoritest
Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus kauplemissüsteemi (ETS) välistest sektoritest aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2018: 6,34 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt