Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Regionaalne SKP
protsent näitab, milline on Harjumaal ühe elaniku kohta toodetud SKP võrreldes ülejäänud Eestiga.  
2013: 53,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Regionaalne SKP
protsent näitab, milline on Harjumaal ühe elaniku kohta toodetud SKP võrreldes ülejäänud Eestiga.  
2013: 53,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt