Sulge
Heaolu
Suhtelise vaesuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2019: 20,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Suhtelise vaesuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2019: 20,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt