Sulge
Sidus ühiskond
Eesti keelt kasutavad inimesed
Eesti keelt kasutavate inimeste osatähtsus 15-74-aastaste Eesti elanike seas. 
2021: 91%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Eesti keelt kasutavad inimesed
Eesti keelt kasutavate inimeste osatähtsus 15-74-aastaste Eesti elanike seas. 
2021: 91%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt