Energeetika

Energia lõpptarbimine

Energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu.
2016: 121 688 teradžauli
teradžauli
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Eesti 2020
Energeetika

Energia lõpptarbimine

Energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu.
2016: 121 688 teradžauli
teradžauli
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >