Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Energeetika
Taastuvenergia
2018: 30,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Energeetika
Taastuvenergia
Protsent näitab taastuvenergia osa energia lõpptarbimises. 
Taastuvenergia – mittefossiilsetest allikatest saadud energia: tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid.  
Energia lõpptarbimine – energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu. 
 
2018: 30,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt