Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Energeetika
Taastuvenergia
2018: 30,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Energeetika
Taastuvenergia
Protsent näitab taastuvenergia osatähtsust energia lõpptarbimises. 
Taastuvenergia on mittefossiilsetest allikatest saadud energia: tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid.
 Energia lõpptarbimise puhul tarbitakse energiat, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu. 
 
2018: 30,0%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt