Energeetika

Taastuvenergia

2018: 30,0%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Eesti 2020
Energeetika

Taastuvenergia

Protsent näitab taastuvenergia osa energia lõpptarbimises. 
Taastuvenergia – mittefossiilsetest allikatest saadud energia: tuuleenergia, päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid.  
Energia lõpptarbimine – energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei arvestata kütuse kasutamist tooraineks, elektrijaamade omatarvet ega kadu. 
 
2018: 30,0%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >