Sulge
Haridus
Eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus
Protsent näitab, kui suur osa eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajatest valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1 (nt mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid ning tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades).
2019: 70,5%
Info
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus
Eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus
Protsent näitab, kui suur osa eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajatest valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1 (nt mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid ning tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades).
2019: 70,5%
Info
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
Vaata täpsemalt