Sulge
Haridus
Eesti keelt teise keelena õppijate eesti keele oskus
2019: 67,8%
Info
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus
Eesti keelt teise keelena õppijate eesti keele oskus
Protsent näitab, kui suur osa põhikooli õppeaines „eesti keel teise keelena“ lõpueksami sooritanutest saavutas taseme vähemalt B1 (st mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid ning tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades). 2020. aasta kevadel kehtinud eriolukorra tõttu oli põhikooli kohustuslike tasemeeksamite asemel võimalik valida vabatahtlik tasemeeksam aines „eesti keel teise keelena“. Seda võimalust kasutas napilt pool sihtrühmast, mistõttu sarnast näitajat võrreldaval kujul 2020. aasta kohta avaldada ei ole võimalik.
2019: 67,8%
Info
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
Vaata täpsemalt