Haridus

Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud

Protsent näitab ilma eri- ja kutsehariduseta 25– 64-aastaste täiskasvanute osa kogu elanike arvus.
2018: 27,0%
Allikas: Statistikaamet
Eesti 2020
Haridus

Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud

Protsent näitab ilma eri- ja kutsehariduseta 25– 64-aastaste täiskasvanute osa kogu elanike arvus.
2018: 27,0%
Allikas: Statistikaamet