Haridus

Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud

Protsent näitab, kui paljudel 25–64-aastastel täiskasvanutel kogu elanike arvust pole eri- ja kutseharidust.
2018: 27,0%
Allikas: Statistikaamet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus

Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud

Protsent näitab, kui paljudel 25–64-aastastel täiskasvanutel kogu elanike arvust pole eri- ja kutseharidust.
2018: 27,0%
Allikas: Statistikaamet