Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud
Protsent näitab, kui paljudel 25–64-aastastel täiskasvanutel kogu elanike arvust pole eri- ja kutseharidust.
2019: 29,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus
Eri- ja kutsehariduseta täiskasvanud
Protsent näitab, kui paljudel 25–64-aastastel täiskasvanutel kogu elanike arvust pole eri- ja kutseharidust.
2019: 29,3%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt