Heaolu

Laste absoluutse vaesuse määr

Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2017: 2,5%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu

Laste absoluutse vaesuse määr

Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2017: 2,5%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >