Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Laste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Laste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt