Sulge
Heaolu
Laste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Laste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on kuni 17-aastaste isikute hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutsest vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt