Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Puuetega inimeste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on puuetega inimeste hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutse vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Puuetega inimeste absoluutse vaesuse määr
Protsent näitab, kui palju on puuetega inimeste hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutse vaesuse piirist väiksem.
2018: 1,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt