Heaolu

Puuetega inimeste absoluutse vaesuse määr

Protsent näitab, kui palju on puuetega inimeste hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutse vaesuse piirist väiksem.
2017: 1,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu

Puuetega inimeste absoluutse vaesuse määr

Protsent näitab, kui palju on puuetega inimeste hulgas neid, kelle ekvivalentnetosissetulek on absoluutse vaesuse piirist väiksem.
2017: 1,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >