Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Tööjõus osalemise määr
Protsent näitab, kui suur on tööjõu osa tööealiste (15-64 aastased) rahvastiku hulgas.
2019: 78,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Heaolu
Tööjõus osalemise määr
Protsent näitab, kui suur on tööjõu osa tööealiste (15-64 aastased) rahvastiku hulgas.
2019: 78,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt