Heaolu

Suhtelise vaesuse määr

Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2017: 21,9%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu

Suhtelise vaesuse määr

Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2017: 21,9%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >