Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Pensioni ja palga suhe
Protsent näitab maksude järgsete mediaanvanaduspensioni ja mediaanpalga suhet.
2018: 50,0%
Info
Allikas: Sotsiaalministeerium
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Pensioni ja palga suhe
Protsent näitab maksude järgsete mediaanvanaduspensioni ja mediaanpalga suhet.
2018: 50,0%
Info
Allikas: Sotsiaalministeerium
Vaata täpsemalt