Julgeolek ja riigikaitse

Ajateenistusse võetud noored

Ajateenistusse võetud noorte arv aastas. 
2018: 3 376 noort
noort
Allikas: Kaitseressursside Amet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Julgeolek ja riigikaitse

Ajateenistusse võetud noored

Ajateenistusse võetud noorte arv aastas. 
2018: 3 376 noort
noort
Allikas: Kaitseressursside Amet