Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
20%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Julgeolek ja riigikaitse
Ajateenistusse võetud noored
Ajateenistusse võetud noorte arv aastas. 
2018: 3 376 noort
Info
noort
Allikas: Kaitseressursside Amet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Julgeolek ja riigikaitse
Ajateenistusse võetud noored
Ajateenistusse võetud noorte arv aastas. 
2018: 3 376 noort
Info
noort
Allikas: Kaitseressursside Amet
Vaata täpsemalt