Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Julgeolek ja riigikaitse
Sõjalised kaitsekulud
Protsent näitab sõjalise kaitse kulude osa (koos Eesti kui vastuvõtja riigi kulude ja täiendava riigikaitseinvesteeringu programmi kuludega) SKP-s.
2018: 2,0%
Info
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Julgeolek ja riigikaitse
Sõjalised kaitsekulud
Protsent näitab sõjalise kaitse kulude osa (koos Eesti kui vastuvõtja riigi kulude ja täiendava riigikaitseinvesteeringu programmi kuludega) SKP-s.
2018: 2,0%
Info
Allikas: Rahandusministeerium
Vaata täpsemalt