Sulge
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
2018: 28,0%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
Protsent näitab ringlusse võetud olmejäätmete osa tekkinud olmejäätmetes. Ringlussevõtt sisaldab materjali uuesti kasutuselevõttu, jäätmete komposteerimist ning anaeroobset lagundamist. Jäätmete põletamist energia tootmiseks ei ole arvestatud. 
Olmejäätmed – kodumajapidamises tekkinud jäätmed ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud koostiselt ning omadustelt sarnased jäätmed. 
2018: 28,0%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur