Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
2018: 28,0%
Info
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
Protsent näitab ringlusse võetud olmejäätmete osa tekkinud olmejäätmetes. Ringlussevõtt sisaldab materjali uuesti kasutuselevõttu, jäätmete komposteerimist ning anaeroobset lagundamist. Jäätmete põletamist energia tootmiseks ei ole arvestatud. 
Olmejäätmed – kodumajapidamises tekkinud jäätmed ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud koostiselt ning omadustelt sarnased jäätmed. 
2018: 28,0%
Info
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt