Keskkond

Kasvuhoonegaaside heitekoguste piirmäär

Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2017: 5,98 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Eesti 2020
Keskkond

Kasvuhoonegaaside heitekoguste piirmäär

Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2017: 5,98 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat