Keskkond

Kasvuhoonegaaside heide kauplemissüsteemi välistest sektoritest

Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus kauplemissüsteemi (ETS) välistest sektoritest aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2017: 5,98 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Eesti 2020
Keskkond

Kasvuhoonegaaside heide kauplemissüsteemi välistest sektoritest

Eesti kasvuhoonegaaside heitkogus kauplemissüsteemi (ETS) välistest sektoritest aastaks 2020 ei tohi olla suurem kui 2005. aasta tase ehk 6,02  miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas.
2017: 5,98 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat