Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Kasvuhoonegaaside koguheide
2017: 21,1 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Keskkond
Kasvuhoonegaaside koguheide
Summaarne heide miljonites tonnides. Viis põhilist kasvuhoonegaasi Maa atmosfääris on veeaur (H2O), süsinikdioksiid (CO2), dilämmastikoksiid (N2O), metaan (CH4) ja osoon (O3). Peale selle on atmosfääris gaase, mis on sinna sattunud vaid inimtegevuse tagajärjel, näiteks Kyoto protokollis käsitletud väävelheksafluoriid (SF6), fluorosüsivesinikud (HFC) ja perfluorosüsivesinikud (PFC). Peamised kasvuhoonegaasid tekivad looduslike protsesside tagajärjel, kuid inimtegevuse tõttu on nende kontsentratsioon atmosfääris viimase paarisaja aasta jooksul pidevalt suurenenud. 
2017: 21,1 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt