Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaaside koguheide
2018: 20,2 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Keskkond
Kasvuhoonegaaside koguheide
Summaarne heide miljonites tonnides. Viis põhilist kasvuhoonegaasi Maa atmosfääris on veeaur (H2O), süsinikdioksiid (CO2), dilämmastikoksiid (N2O), metaan (CH4) ja osoon (O3). Peale selle on atmosfääris gaase, mis on sinna sattunud vaid inimtegevuse tagajärjel, näiteks Kyoto protokollis käsitletud väävelheksafluoriid (SF6), fluorosüsivesinikud (HFC) ja perfluorosüsivesinikud (PFC). Peamised kasvuhoonegaasid tekivad looduslike protsesside tagajärjel, kuid inimtegevuse tõttu on nende kontsentratsioon atmosfääris viimase paarisaja aasta jooksul pidevalt suurenenud. 
2018: 20,2 miljonit tonni
Info
miljonit tonni
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt