Keskkond

Kasvuhoonegaaside koguheide

2017: 21,1 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Keskkond

Kasvuhoonegaaside koguheide

Summaarne heide miljonites tonnides. Viis põhilist kasvuhoonegaasi Maa atmosfääris on veeaur (H2O), süsinikdioksiid (CO2), dilämmastikoksiid (N2O), metaan (CH4) ja osoon (O3). Peale selle on atmosfääris gaase, mis on sinna sattunud vaid inimtegevuse tagajärjel, näiteks Kyoto protokollis käsitletud väävelheksafluoriid (SF6), fluorosüsivesinikud (HFC) ja perfluorosüsivesinikud (PFC). Peamised kasvuhoonegaasid tekivad looduslike protsesside tagajärjel, kuid inimtegevuse tõttu on nende kontsentratsioon atmosfääris viimase paarisaja aasta jooksul pidevalt suurenenud. 
2017: 21,1 miljonit tonni
miljonit tonni
Allikas: Eurostat