Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Kultuur ja sport
Kultuurielus osalemine
Protsent näitab, kui suur osa vähemalt 15-aastastest elanikest osales viimase 12 kuu jooksul kultuurielus (v.a spordivõistlused). 
2017: 78,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kultuur ja sport
Kultuurielus osalemine
Protsent näitab, kui suur osa vähemalt 15-aastastest elanikest osales viimase 12 kuu jooksul kultuurielus (v.a spordivõistlused). 
2017: 78,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt