Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Kultuur ja sport
Noorsootöösse kaasatud noored
2018: 57,8%
Info
Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kultuur ja sport
Noorsootöösse kaasatud noored
Protsent näitab, kui suur osa noortest osaleb huvihariduses, üleriigilistes noorteühingutes, laagrites, malevates ja osaluskogudes. 
Noorsootöö loob noorele tingimused isiksuse mitmekülgseks arenguks, see võimaldab noortel vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeharidust ja tööd.
2018: 57,8%
Info
Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus
Vaata täpsemalt