Kultuur ja sport

Noorsootöösse kaasatud noored

2018: 57,8%
Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kultuur ja sport

Noorsootöösse kaasatud noored

Protsent näitab, kui suur osa noortest osaleb huvihariduses, üleriigilistes noorteühingutes, laagrites, malevates ja osaluskogudes. 
Noorsootöö loob noorele tingimused isiksuse mitmekülgseks arenguks, see võimaldab noortel vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeharidust ja tööd.
2018: 57,8%
Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus