Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Põllumajanduse ja kalanduse lisandväärtus
 Põllumajanduse ja kalanduse sektoris toodetud lisandväärtus eurodes samas sektoris hõivatu kohta.
2018: 18 552 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Põllumajandus ja kalandus
Põllumajanduse ja kalanduse lisandväärtus
 Põllumajanduse ja kalanduse sektoris toodetud lisandväärtus eurodes samas sektoris hõivatu kohta.
2018: 18 552 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt