Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Toidukaupade ekspordi ja impordi suhe
Toidukaupade (SITC-koodid 01-07 ja 09) ekspordi ja impordi väärtuste suhe.
2018: 78,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Põllumajandus ja kalandus
Toidukaupade ekspordi ja impordi suhe
Toidukaupade (SITC-koodid 01-07 ja 09) ekspordi ja impordi väärtuste suhe.
2018: 78,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt