Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori töötajad

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate osa tööealises elanikkonnas. 
2017: 12,0%
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori töötajad

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate osa tööealises elanikkonnas. 
2017: 12,0%
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet