Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori töötajad
Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate osa tööealises elanikkonnas. 
2017: 12,0%
Info
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori töötajad
Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate osa tööealises elanikkonnas. 
2017: 12,0%
Info
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet
Vaata täpsemalt