Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori kulutused

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori kulutuste osa SKP-s.
2018: 39,0%
Allikas: Statistikaamet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori kulutused

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori kulutuste osa SKP-s.
2018: 39,0%
Allikas: Statistikaamet