Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori hüvitised töötajatele
Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate hüvitiste osa SKP-s.
2018: 11,2%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
Valitsussektori hüvitised töötajatele
Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate hüvitiste osa SKP-s.
2018: 11,2%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt