Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori hüvitised töötajatele

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate hüvitiste osa SKP-s.
2018: 11,2%
Allikas: Statistikaamet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik

Valitsussektori hüvitised töötajatele

Protsent näitab, kui suur on valitsussektori töötajate hüvitiste osa SKP-s.
2018: 11,2%
Allikas: Statistikaamet