Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
SKP regionaalne ebavõrdsus
Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2019: 44,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
SKP regionaalne ebavõrdsus
Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2019: 44,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt