Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tõhus riik ja õigusriik
SKP regionaalne ebavõrdsus
Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2017: 45,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik
SKP regionaalne ebavõrdsus
Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2017: 45,7%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt