Tõhus riik ja õigusriik

SKP regionaalne ebavõrdsus

Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2017: 45,7%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik

SKP regionaalne ebavõrdsus

Protsent näitab, milline on Eestis (v.a Harjumaal) elaniku kohta toodetud SKP võrreldes Harju maakonnas elaniku kohta toodetud SKP-ga. 


2017: 45,7%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >