Tõhus riik ja õigusriik

Kohalike omavalitsuste kulud

Protsent näitab, kui suur on kohalike omavalitsuste kulude osa avaliku sektori 
kuludes.
2018: 24,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tõhus riik ja õigusriik

Kohalike omavalitsuste kulud

Protsent näitab, kui suur on kohalike omavalitsuste kulude osa avaliku sektori 
kuludes.
2018: 24,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >