Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Sidus ühiskond
Rahvaarv
Alaliselt Eestis elavate elanike arv.
2020: 1 328 976 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Rahvaarv
Alaliselt Eestis elavate elanike arv.
2020: 1 328 976 inimest
Info
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt