Sidus ühiskond

Summaarne sündimuskordaja

Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2018: 1,67 last
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond

Summaarne sündimuskordaja

Keskmine laste arv naise kohta, kui kogu viljakusea jooksul oleks sündimus sama nagu aastal, mille kohta näitaja on arvutatud. 
2018: 1,67 last
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >