Sulge
Sidus ühiskond
Tajutud seotus Eesti riigiga
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Info
Allikas: Balti Uuringute Instituut
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Tajutud seotus Eesti riigiga
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Info
Allikas: Balti Uuringute Instituut
Vaata täpsemalt