Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Sidus ühiskond
Tajutud seotus Eesti riigiga
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Info
Allikas: Balti Uuringute Instituut
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Tajutud seotus Eesti riigiga
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Info
Allikas: Balti Uuringute Instituut
Vaata täpsemalt