Sidus ühiskond

Tajutud seotus Eesti riigiga

Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Allikas: Balti Uuringute Instituut
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond

Tajutud seotus Eesti riigiga

Protsent näitab, kui suur osa elanikest tajub Eesti riigiga tugevat või keskmiselt tugevat seotust.
2017: 72,0%
Allikas: Balti Uuringute Instituut