Sulge
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2022: 1,79 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Sidus ühiskond
Kohortsündimuskordaja
Näitab 40-aastaste naiste keskmist laste arvu aasta alguses.
2022: 1,79 last
Info
last
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt