Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Siseturvalisus
Kodukoha turvalisus pimedal ajal
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tunneb end kodukandis pimedal tänaval julgelt.
2018: 82,0%
Info
Allikas: Siseministeerium
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Siseturvalisus
Kodukoha turvalisus pimedal ajal
Protsent näitab, kui suur osa elanikest tunneb end kodukandis pimedal tänaval julgelt.
2018: 82,0%
Info
Allikas: Siseministeerium
Vaata täpsemalt