Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Siseturvalisus
Konfiskeeritud kriminaaltulu
Kurjategijatelt konfiskeeritud vara eurodes.
2018: 2 014 370 eurot
Info
eurot
Allikas: Siseministeerium
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Siseturvalisus
Konfiskeeritud kriminaaltulu
Kurjategijatelt konfiskeeritud vara eurodes.
2018: 2 014 370 eurot
Info
eurot
Allikas: Siseministeerium
Vaata täpsemalt