Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Eksport maailma kaubanduses

2018: 0,1%
Allikas: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Eesti 2020
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Eksport maailma kaubanduses

Protsent näitab, kui suur on Eesti ekspordi osa maailma kaubanduses. 
Eksport – Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.
2018: 0,1%
Allikas: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon