Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Tööjõu tootlikkus

Tööjõukulude kasv ei tohi ületada tööjõu tootlikkuse kasvutempot. Protsent näitab, kui palju erineb tööjõu tootlikkuse ja tööjõukulude aastane kasvutempo. 
2018: 4,2 protsendipunkti
protsendipunkti
Allikas: Statistikaamet
Eesti 2020
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Tööjõu tootlikkus

Tööjõukulude kasv ei tohi ületada tööjõu tootlikkuse kasvutempot. Protsent näitab, kui palju erineb tööjõu tootlikkuse ja tööjõukulude aastane kasvutempo. 
2018: 4,2 protsendipunkti
protsendipunkti
Allikas: Statistikaamet