Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõu tootlikkus
Tööjõukulude kasv ei tohi ületada tööjõu tootlikkuse kasvutempot. Protsent näitab, kui palju erineb tööjõu tootlikkuse ja tööjõukulude aastane kasvutempo. 
2018: 4,2 protsendipunkti
Info
protsendipunkti
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Eesti 2020
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõu tootlikkus
Tööjõukulude kasv ei tohi ületada tööjõu tootlikkuse kasvutempot. Protsent näitab, kui palju erineb tööjõu tootlikkuse ja tööjõukulude aastane kasvutempo. 
2018: 4,2 protsendipunkti
Info
protsendipunkti
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt