Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Tööhõive määr

Protsent näitab, kui suur osa tööealisest (20–64-aastased) rahvastikust on hõivatud. 
2018: 79,5%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Tööhõive määr

Protsent näitab, kui suur osa tööealisest (20–64-aastased) rahvastikust on hõivatud. 
2018: 79,5%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >