Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Avaliku sektori kulutused teadus- ja arendustegevusele

Protsent näitab, kui suur on avaliku sektori teadus ja arendustegevuse
kulutuste osa SKP-s.
Teadus- ja arendustegevus – loov süstemaatiline töö, et suurendada teadmisi inimeste, kultuuri ja ühiskonna ning muude teadmiste kohta ning neid rakendada. 
2017: 0,5%
Allikas: Statistikaamet
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Avaliku sektori kulutused teadus- ja arendustegevusele

Protsent näitab, kui suur on avaliku sektori teadus ja arendustegevuse
kulutuste osa SKP-s.
Teadus- ja arendustegevus – loov süstemaatiline töö, et suurendada teadmisi inimeste, kultuuri ja ühiskonna ning muude teadmiste kohta ning neid rakendada. 
2017: 0,5%
Allikas: Statistikaamet