Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Avaliku sektori kulutused teadus- ja arendustegevusele
Protsent näitab, kui suur on avaliku sektori teadus ja arendustegevuse
kulutuste osa SKP-s.
Teadus- ja arendustegevus – loov süstemaatiline töö, et suurendada teadmisi inimeste, kultuuri ja ühiskonna ning muude teadmiste kohta ning neid rakendada. 
2017: 0,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Avaliku sektori kulutused teadus- ja arendustegevusele
Protsent näitab, kui suur on avaliku sektori teadus ja arendustegevuse
kulutuste osa SKP-s.
Teadus- ja arendustegevus – loov süstemaatiline töö, et suurendada teadmisi inimeste, kultuuri ja ühiskonna ning muude teadmiste kohta ning neid rakendada. 
2017: 0,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt