Sulge
Tervis
Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr
Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2019: 8,36 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tervis
Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr
Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2019: 8,36 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt