Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr
Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2018: 8,58 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tervis
Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr
Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2018: 8,58 aastat
Info
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt