Tervis

Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr

Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2017: 8,69 aastat
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Tervis

Eeldatava eluea ebavõrdsuse määr

Naiste ja meeste sünnimomendil oodatava eluea vahe aastates. 
2017: 8,69 aastat
aastat
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >