Välispoliitika

Eesti esindatus ja teenuste kättesaadavus välisriikides

2018: 64
Allikas: Välisministeerium
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Välispoliitika

Eesti esindatus ja teenuste kättesaadavus välisriikides

Näitaja kirjeldab Eesti maailmas esindatust ja eksperdihinnangute põhjal tuletatud ideaalseisundi erinevust. Pikaajaline arengusiht on määratud järgmiste näitajate alusel: esinduste arv, välisministeeriumi haldusala teenistujate arv, välisministeeriumi haldusalas kasutada oleva korras kinnisvara summaarne suletud netopind ja uuenduslik väline esindatus.
2018: 64
Allikas: Välisministeerium