Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Välispoliitika
Eesti esindatus ja teenuste kättesaadavus välisriikides
2018: 64
Info
Allikas: Välisministeerium
Vaata täpsemalt
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Välispoliitika
Eesti esindatus ja teenuste kättesaadavus välisriikides
Näitaja kirjeldab Eesti maailmas esindatust ja eksperdihinnangute põhjal tuletatud ideaalseisundi erinevust. Pikaajaline arengusiht on määratud järgmiste näitajate alusel: esinduste arv, välisministeeriumi haldusala teenistujate arv, välisministeeriumi haldusalas kasutada oleva korras kinnisvara summaarne suletud netopind ja uuenduslik väline esindatus.
2018: 64
Info
Allikas: Välisministeerium
Vaata täpsemalt