Sulge
Välispoliitika
EL-i ühtekuuluvuse indeks
2019: 6,7
Info
Allikas: Euroopa välissuhete nõukogu
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Välispoliitika
EL-i ühtekuuluvuse indeks
Individuaalse ühtekuuluvuse indeks iseloomustab inimeste kogemusi, hoiakuid, väärtusi ja üldist heaolu seoses Euroopa Liitu kuulumisega (nt Euroopa Parlamendi valimised, usaldus EL-i vastu, kogemus teiste EL riikide ja nende kodanikega). Hinnang skaalal 1-10 (1 – madalaim ja 10 – maksimaalne ühtekuuluvus)
2019: 6,7
Info
Allikas: Euroopa välissuhete nõukogu
Vaata täpsemalt