Sulge
Heaolu
Suhtelise vaesuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2019: 20,7%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Suhtelise vaesuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2019: 20,7%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat