Sulge
Heaolu
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2022: 24,2%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr
Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2022: 24,2%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt