Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 on koostatud Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtete 2019–2023 elluviimiseks. Tegevusprogrammis on ette nähtud 486 ülesannet koos vastutava ministri, kaasvastutajate, otsuse langetamise tasandi ning tähtaegadega.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärgid
 • Peresõbralik Eesti
  Meie inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Valitsus tagab peredele kvaliteetsed teenused ja vajalikud toetused.
 • Sidus ühiskond
  Ühiskonna liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed ühiskonna rühmade vahel vähenevad. Valitsus toetab rahvusrühmade õigust arendada oma kultuuri.
 • Teadmistepõhine majandus ja elukestev õpe
  Valitsus peab oluliseks avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastuse suurendamist 1%-ni SKT-st.
 • Tõhus valitsemine
  Suhtlemine riigiga on lihtne ja sujuv. Selleks arendab valitsus tarka e-riiki ning võtab prioriteediks riigireformi.
 • Turvaline ja kaitstud riik 
  Kõikide inimeste põhiõigused ja 
  -vabadused on võrdselt tagatud. Riigikaitsesse tuleb eraldada vähemalt 2% SKT-st, tuge saab siinne kaitsetööstus ja selle ekspordivõime.
 
Vaata lähemalt: siit
 
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023 on koostatud Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtete 2019–2023 elluviimiseks. Tegevusprogrammis on ette nähtud 486 ülesannet koos vastutava ministri, kaasvastutajate, otsuse langetamise tasandi ning tähtaegadega.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärgid
 • Peresõbralik Eesti
  Meie inimesed tunnevad end turvaliselt ja kindlalt. Valitsus tagab peredele kvaliteetsed teenused ja vajalikud toetused.
 • Sidus ühiskond
  Ühiskonna liikmed tunnevad end kaasatuna ja lõhed ühiskonna rühmade vahel vähenevad. Valitsus toetab rahvusrühmade õigust arendada oma kultuuri.
 • Teadmistepõhine majandus ja elukestev õpe
  Valitsus peab oluliseks avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastuse suurendamist 1%-ni SKT-st.
 • Tõhus valitsemine
  Suhtlemine riigiga on lihtne ja sujuv. Selleks arendab valitsus tarka e-riiki ning võtab prioriteediks riigireformi.
 • Turvaline ja kaitstud riik 
  Kõikide inimeste põhiõigused ja 
  -vabadused on võrdselt tagatud. Riigikaitsesse tuleb eraldada vähemalt 2% SKT-st, tuge saab siinne kaitsetööstus ja selle ekspordivõime.
 
Vaata lähemalt: siit