Säästva arengu riiklik strateegia

Ülemaailmse säästva arengu tegevuskava „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, seejuures arvestades looduskeskkonnaga.

Eesti riik kestab siis, kui inimeste elujärg paraneb, meil on turvaline ja puhas elukeskkond ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks kasutatakse loodusvarasid mõistlikult. Selleks on vaja saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel.

Eesti säästva arengu riikliku strateegia eesmärgid
  • Elujõuline kultuuriruum
  • Inimese heaolu suurenemine
  • Sotsiaalselt sidus ühiskond
  • Ökoloogiline tasakaal

Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” katab paljusid valdkondi, mille eest vastutavad ministeeriumid. Strateegia alused tulenevad säästva arengu seadusest, mille riigikogu võttis vastu 1995. aastal. Eesti säästva arengu riikliku strateegia rakendamiseks ei ole koostatud eraldi rakendusplaani, vaid see viiakse ellu valdkondlike strateegiate ja arengukavade kaudu. Iga valdkonna arengukava koostamisel tuleb alati arvestada ka riigi konkurentsivõime ja säästva arengu strateegiliste arengukavadega.

Vaata lähemalt: siit

Ülemaailmse säästva arengu tegevuskava „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, seejuures arvestades looduskeskkonnaga.

Eesti riik kestab siis, kui inimeste elujärg paraneb, meil on turvaline ja puhas elukeskkond ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks kasutatakse loodusvarasid mõistlikult. Selleks on vaja saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel.

Eesti säästva arengu riikliku strateegia eesmärgid
  • Elujõuline kultuuriruum
  • Inimese heaolu suurenemine
  • Sotsiaalselt sidus ühiskond
  • Ökoloogiline tasakaal

Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” katab paljusid valdkondi, mille eest vastutavad ministeeriumid. Strateegia alused tulenevad säästva arengu seadusest, mille riigikogu võttis vastu 1995. aastal. Eesti säästva arengu riikliku strateegia rakendamiseks ei ole koostatud eraldi rakendusplaani, vaid see viiakse ellu valdkondlike strateegiate ja arengukavade kaudu. Iga valdkonna arengukava koostamisel tuleb alati arvestada ka riigi konkurentsivõime ja säästva arengu strateegiliste arengukavadega.

Vaata lähemalt: siit