Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
20%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
61%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
15%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
24%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia