Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium