Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2022: 14,29 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Info
miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Keskkond
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
Näitab kasvuhoonegaaside summaarset netoheitkogust, arvestades metsa- ja maakasutussektori mõju. Kasvuhoonegaasid on inimtegevuse tagajärjel vabanenud süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja fluoritud kasvuhoonegaasid ehk F-gaasid, milleks on fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). Metsa- ja maakasutussektor on üldjuhul CO2 siduja ja mõjutab netoheitkogust netoarvestuses.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2022: 14,29 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Info
miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt