Sulge
Keskkond
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2019: 12 278 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2019: 12 278 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium