Keskkond

Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris

Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris

Väljendab energiasektoris fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Biomassi põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust ei arvestata. 
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >