Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
22%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
19%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Eesti 2020