Eesti 2020

„Eesti 2020“ on reformikava, mis kirjeldab Eesti konkurentsivõime suurendamiseks seatud eesmärke ja tegevust nende saavutamiseks. „Eesti 2020“ kaks keskset eesmärki on suurendada Eestis tootlikkust ja tööhõivet. Seetõttu pöörab Eesti lähiaastatel rohkelt tähelepanu haridusele ja tööhõivele, et arendada noorte ja pikaajaliste töötute oskusi ning lõimida neid tööturule. 

Eesti 2020 kava eesmärgid
 • Haritud rahvas ja sidus ühiskond  
  Toimiva tööturu alus on kvaliteetne ja kättesaadav haridus ning kvalifitseeritud tööjõud.
 • Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond
  Ettevõtete pikaajalise konkurentsivõime kasvatamiseks tuleb panustada teadus- ja arendustegevusse, innovatsiooni ning soodustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Vaja on luua ettevõtetele soodne õiguskeskkond ning arendada transpordiühendusi. 
 • Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika  
  Majandus- ja energiasektor liiguvad looduskapitali hoidmise, rohelise majanduse ja ressursside säästmise suunas.
 • Kestev ja kohanduv riik  
  Tasakaalus riigirahandus võimaldab reageerida kiiresti muutuvatele oludele ja maksupoliitika toetab majanduse arengut. 

„Eesti 2020“ koostamisel on arvesse võetud Euroopa Liidu valitsusjuhtide kokku lepitud eesmärke ja prioriteetseid tegevussuundi ning Euroopa Komisjoni soovitusi Eestile. Arengukava on nii riiklike investeeringute kui ka Euroopa Liidu raha suunamise alus. Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kiideti heaks 28. aprillil 2011, kava uuendatakse valitsuse otsusega iga aasta aprilli lõpuks.

Vaata lähemalt: siit

„Eesti 2020“ on reformikava, mis kirjeldab Eesti konkurentsivõime suurendamiseks seatud eesmärke ja tegevust nende saavutamiseks. „Eesti 2020“ kaks keskset eesmärki on suurendada Eestis tootlikkust ja tööhõivet. Seetõttu pöörab Eesti lähiaastatel rohkelt tähelepanu haridusele ja tööhõivele, et arendada noorte ja pikaajaliste töötute oskusi ning lõimida neid tööturule. 

Eesti 2020 kava eesmärgid
 • Haritud rahvas ja sidus ühiskond  
  Toimiva tööturu alus on kvaliteetne ja kättesaadav haridus ning kvalifitseeritud tööjõud.
 • Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond
  Ettevõtete pikaajalise konkurentsivõime kasvatamiseks tuleb panustada teadus- ja arendustegevusse, innovatsiooni ning soodustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Vaja on luua ettevõtetele soodne õiguskeskkond ning arendada transpordiühendusi. 
 • Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika  
  Majandus- ja energiasektor liiguvad looduskapitali hoidmise, rohelise majanduse ja ressursside säästmise suunas.
 • Kestev ja kohanduv riik  
  Tasakaalus riigirahandus võimaldab reageerida kiiresti muutuvatele oludele ja maksupoliitika toetab majanduse arengut. 

„Eesti 2020“ koostamisel on arvesse võetud Euroopa Liidu valitsusjuhtide kokku lepitud eesmärke ja prioriteetseid tegevussuundi ning Euroopa Komisjoni soovitusi Eestile. Arengukava on nii riiklike investeeringute kui ka Euroopa Liidu raha suunamise alus. Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kiideti heaks 28. aprillil 2011, kava uuendatakse valitsuse otsusega iga aasta aprilli lõpuks.

Vaata lähemalt: siit